2023-10-12 16:00:00

PROJEKT: Što sve mogu u svom gradu? Prezentacija projekta

      U srijedu, 11. listopada 2023. godine u Gradskoj vijećnici u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna održana je prezentacija projekata koji su nastali u suradnji Vijeća učenika škola, Dječjeg gradskog vijeća, Centra za djecu mlade i obitelj i Grada. Naša škola je prezentirala projekt na temu ,, Što sve mogu u svom gradu?'' kojeg je provodilo Vijeće učenika. Projekt su prezentirale učenice Gita Ćosić i Korina Hasija,  a voditeljica projekta je bila vjeroučiteljica Nataša Čurić. U pratnji učenicima je bila i pedagoginja Jasmina Rudić, a od drugih vijećnika bili su tu predsjednica Vijeća učenika OŠ Eugena Kvaternika Lara Krajačić, zamjenica predsjednice Vijeća učenika OŠ Eugena Kvaternika Nikolina Kušević te vijećnici Gabriel Batur, Juraj Haraminčić i Jakov Galović.

 

     Okupljanje predstavnika škola je započelo već oko 11 sati. Učenici su u pratnji voditelja pripremali svoja izlaganja. Projekte je izlagalo ukupno 7 škola različite tematike. 

 

      Cilj projekta kojeg su prezentirali naši učenici bio je istražiti različite institucije i organizacije u gradu Velika Gorica, razumjeti njihovu ulogu u razvoju grada i dobrobiti građana, te potaknuti jačanje participacije učenika u lokalnoj zajednici. Učenici su kroz aktivnosti dobili mogućnost dubljeg razumijevanja načina na koji grad funkcionira.

 

   Kao rezultat provedbe projekta nastao je niz članaka na mrežnoj stranici naše škole:  http://os-ekvaternika-velikagorica.skole.hr/roditelji/roditeljski/projekti_vije_e_u_enika

     Osim toga izrađena je i tiskana brošura u kojoj je projekt opisan, kao i plakat koji se nalaze u prilogu ovog članka.
    Uz to, ostaje nam i mrežna stranica koja je nastala za potrebe prezentacije, a ostaje trajno kao dostupan informativni materijal za školu. Dostupna je na sljedećoj poveznici:  https://app.emaze.com/@ALLOWFWLZ/u-svom-gradu i ispod ovog teksta. 

 


Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica