preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Eugen Kvaternik
 

Projekti 2020./2021.

STEAMIST GIRLS ARE CODING

Projekt doprinosi obrazovanju učenica u dobi od 12 do 15 godina, podučavanju kodiranja, razvoju ICT pismenosti, podučavanju znanosti i dizajnerskim tehnologijama i odgoju za vještine 21. stoljeća. U tu svrhu učenice će biti aktivno uključene u projekt kroz zabavne aktivnosti kodiranja i upotrebe Web.2.0 alata.

U projektu sudjeluje 16 učitelja(10 iz Turske, 2 iz Hrvatske i 1 iz Azerbajdžana) te njihovih 80 učenica. Na ovom projektu sudjeluje učiteljica informatike Dalia Kager sa 6 učenica 5.d razreda.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 6. 2. 2021. 16:03

Međunarodni eTwinning projekt Književnik mog zavičaja 2 - Writer of my region 2

Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Sudionici u projektu upoznat će život, rad i stvaralaštvo književnika koji je povezan sa zavičajem u kojem učenik živi, primjereno dobi. Spoznaje, uratke i stvaralačke aktivnosti podijelit će sa sudionicima projekta. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.

CILJEVI

Upoznaje se život i rad, umjetničko stvaralaštvo književnika i njegovo kulturno značenje. Omogućuje se stjecanje književnoga znanja, književne kulture i kulturnoga identiteta. Primat će se i interpretirati medijski sadržaji ako su povezani sa stvaralaštvom književnika. Potiče se čitanje iz užitka i potrebe, stjecanje čitateljskih navika i čitateljske kulture, razvija se mašta i estetska mjerila vrednovanja.Potiče se osobni razvoj, razvoj estetskih kriterija, promišljanje o svijetu i sebi te razmjena stavova i mišljenja o pročitanom.
Pridonosi se stjecanju kulturnoga iskustva učenika te uspješnosti njegove socijalizacije dijeljenjem vlastitih iskustava i spoznavanjem iskustava drugih.
Razvijaju se digitalne kompetencije svih sudionika projekta.

 

Projekt vode: Marina Mužek, učitelj savjetnik, OŠ E. Kvaternika Velika Gorica i Renata Kolarec, OŠ Slavka Kolara, Kravarsko.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 24. 10. 2020. 19:22

Međunarodni eTwinning projekt Bizim İçin Her Yer Okul - Everywhere is school for us

Cilj ovog projekta je rad na aktivnostima koje se mogu obavljati unutar i izvan škole, tako da obrazovni život učenika ne zaostaje tijekom i nakon pandemije. Ne uključuje samo obrazovanje na daljinu već i sve ostale aktivnosti. Slikarstvo, glazba, tjelesni odgoj itd.

Cilj je pokazati da se obrazovno okruženje u školi može održavati u bilo kojoj situaciji i stanju. Obrazovanje na daljinu, hibridno obrazovanje itd., a stvarat će se pozitivni primjeri s aplikacijama i dijeliti s drugim sudionicima na projektu.

Projekt vode: Mehmet Yildirim, Aynur Kasabalı İlkokulu, Karatay, Turska i  Sara Fernandez Santos, Nuestra Señora de los Ángeles, Rincón de Seca, Španjolska. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 24. 10. 2020. 19:19

Međunarodni eTwinning projekt 101 lice glagoljice

Na platformi eTwinning će se kontinuirano postavljati kreativni zadatci za učenike (do kraja školske godine 101 zadatak). Učitelj bira zadatke i vrijeme odrađivanja zadataka prema vlastitom planu. Zadatci se mogu odrađivati u školi ili kod kuće. Učeničke radove učitelj fotografira i šalje voditeljicama na dogovoreno mjesto. Po završetku projekta svi učenici i učitelji dobit će zahvalnicu za sudjelovanje u projektu te ćemo organizirati zajedničku virtualnu izložbu.

Voditeljice projekta: Stanka Svetličić i Lidija Žugčić, OŠ Kajzerica, Zagreb.

Ciljevi:
- upoznati prvo hrvatsko pismo
- razumjeti važnost glagoljice
- naučiti pisati glagoljička slova
- potaknuti učenike na zajedništvo, poduzetništvo i timski rad
- razvijati ljubav prema hrvatskom narodu, povijesti i kulturi
- razvijati kreativnost i stvarati opušteno ozračje
- poticati i razvijati stvaralačko mišljenje
- poticati na pomaganje jedni drugima
- razvijati zajedništvo i suradnju
- poticati europsku i svjetsku suradnju
- upoznati različite obrazovne sustave

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 24. 10. 2020. 19:14

Međunarodni eTwinning projekt Visual Art to address Climate Change and Environmental Issues

Pridružili smo se projektu Visual Art to address Climate Change and Environmental Issues. To je projekt za razmjenu ideja, resursa i primjera vizualnog rada koji obrađuje pitanja u vezi s klimatskim promjenama i pitanjima okoliša.

Voditelji projekta:

John Taite, Leargas, Dublin, Irska

Maria O'Donovan, Meánscoil San Nioclás, Waterford, Irska

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 24. 10. 2020. 18:49

Međunarodni eTwinning projekt Svjetski tjedan svemira 2 - SPACE WEEK

Svjetski tjedan svemira obilježava se svake godine od 4. do 10. listopada.
U projektu mogu sudjelovati sve dobne skupine djece od predškolske dobi na dalje. Tema je djeci interesantna i njihovi interesi za tu vrstu sadržaja su veliki. Postoji velika lepeza materijala iz kojih učenici i učitelji mogu dobiti informacije, istraživati i proširiti svoje dosadašnje vidike.

Ciljevi:

- upoznati učenike sa znanošću i istraživanjem Zemlje i svemira
- kroz različite materijaleupoznati neobičan svijet koji nas okružuje izvan našeg planeta
- saznati kada su prvi ljudi sletjeli na Mjesec
-  istražiti kako se astronauti pripremaju za svoju misiju i kako žive izvan svog planeta
- koristiti IT tehnologiju i samostalno kreirati kvizove, PPT, igre o svemiru
- radećizajedno učit će o planetima, galaksijama, satelitima, meteorima i prezentirati ono što su naučili svojim prijateljima u razredu i na drugim predavanjima
- komunicirat će koristeći Skype i razmijeniti ono što su naučili
- učiti o vrstama dokumentarnih filmova i vizualno potkrijepiti činjenice koje su čuli i vidjeli
- razvijanje timskog rada

Autorice i voditeljice projekta su Marina Mužek, učiteljica savjetnica (OŠ E. Kvaternika) i Renata Kolarec, učiteljica (OŠ Slavka Kolara, Kravarsko).

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 30. 9. 2020. 09:45

Međunarodni eTwinning projekt OYUN VE 21.YY BECERİLERİ (Igra i vještine 21. stoljeća)

Djeca uče živeći i radeći koncepte uključene u obrazovne programe utvrđene kurikulumom nacionalnog obrazovanja, a susret s materijalima koji se odnose na igru ​​u svakom društvu od prošlosti do danas pokazuje da igra ima važno mjesto u ljudskom životu. Utječu na emocionalni i socijalni razvoj, kao i na mentalni i jezični razvoj. Kroz igru, djeca razvijaju sposobnost donošenja odluka, poštivanja pravila, poštovanja i iskrenosti prema drugima, upravljanja svojim ponašanjem u grupi i suradnjom s drugima. Igranje igara jedna je od osnovnih potreba djece. Ako se toj potrebi ne udovolji, neće se ostvariti nit zdravi razvoj djece. Ovim projektom želimo podržati i razvijati vještine 21. stoljeća kako bi se učenici i zabavili i učili uz igru.

Projekt su pokrenule i vode: Esra Duygu Erkolbüyükdinç, Ortaklar Kurtuluş İlkokulu, Germencik, Turska i Serap Kurt Mutlu, Ünye Anaokulu, Ünye, Turska.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 30. 9. 2020. 09:30

Safer Internet Day 2021

Ovim ćemo međunarodnim eTwinning projektom obilježiti Dan sigurnog interneta 2021. Učenici će upoznati koje sve opasnosti skriva internet te kako se zaštiti i odgovorno koristiti internet i dostupne usluge. Projekt će se provoditi tijekom veljače 2021. godine.

Ciljevi:

- pronalaziti i vrednovati informacije
- formulirati pretragu na internetu na način da izbjegnu neželjene sadržaje
- prepoznati i razlikovati opasnosti na internetu
- opisati postupke za zaštitu računala, programa i sadržaja na internetu
- zaštititi svoje i tuđe osobne podatke na internetu
- prepoznati vrste elektroničkog nasilja
- opisati i poduzimati mjere sprječavanja elektroničkog nasilja
- nabrojati i primijeniti pravila lijepog ponašanja na internetu (netiquette)
- surađivati u online okruženju.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 20. 9. 2020. 12:21

Rastimo zajedno / Let's grow together

Ovim međunarodnim eTwinning projektom želimo potaknuti djecu i mlade na promišljanje o odabiru budućeg zanimanja ističući potrebne vještine i kompetencije za 21. stoljeće te im pomoći u usmjeravanju prema prikladnom zanimanju kroz alate za utvrđivanje njihovih i interesa i sposobnosti. Projektom će se istaknuti važnost razvoja kompetencija (kreativnost, suradnja, cjeloživotno učenje, komunikacija i rješavanje problema) potrebnih za obavljanje poslova budućnosti.

Ciljevi:
- stvarati digitalne sadržaje na temu zanimanja
- promišljati o zanimanjima budućnosti
- raspravljati o važnosti upotrebe IKT-a u zanimanjima
- razvijati vještine i kompetencije potrebne za svoje buduće zanimanje
- surađivati u online okruženju
- razvijati kritičko mišljenje.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 20. 9. 2020. 12:20

Media literacy - critical thinking for safer school environment II

Važnost ovog međunarodnog eTwinning projekta leži u razvoju vještina djece kojima bi ona bila sposobna kritički procijeniti medijski sadržaj, njegove pozitivne i negativne strane, prepoznati opasnost na internetu i društvenim mrežama, znati kome se obratiti u slučaju nasilja u medijskom prostoru i slično.

Ciljevi:

- upoznati i razlikovati različite vrste medija
- sigurno koristiti medije
- provjeriti točnost informacija
- koristiti, kreirati i dijeliti medijske sadržaje i informacije
- upoznati načine zaštite od potencijalno štetnih medijskih sadržaja, dezinformacija i propagande
- steći medijska znanja i vještine koji doprinose poštivanju i zaštiti dječjih prava te razvijaju otvoren, aktivan i kritički stav promišljanja o medijima i medijskim sadržajima.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 20. 9. 2020. 12:18

Green is "IN"

Liceul de Arta „Stefan Luchian”, Botosani, Botoșani, Rumunjska

Učenici će u ovom međunarodnom eTwinning projektu naučiti što su klimatske promjene i koja je naša uloga i utjecaj na njih. U timovima će izrađivati letke s informacijama o klimatskim promjenama, uključiti svoje roditelje i ostale članove obitelji izračunavajući s njima ugljični otisak. Nakon analize rezultata, napravit ćemo plan kako smanjiti potrošnju vode, električne energije i goriva u kućanstvu. Posebnu ćemo pozornost posvetiti odvajanju otpada i naglasiti važnost recikliranja pa će učenici sa svojim ukućanima odvojeno prikupljati otpad tijekom trajanja projekta. Stvorit ćemo eko kutak u školi za odvajanje otpada i provesti akciju prikupljanja starog papira, baterija i sitnog elektroničkog otpada koji ćemo prodati lokalnom centru za reciklažu. Od prikupljenih sredstava kupit ćemo sadnice autohtonih biljaka uzgojenih u lokalnom rasadniku i posaditi ih u školskom dvorištu. Učenici će istraživati i prikupljati podatke o tim biljnim vrstama, zajednički izrađivati web stranice s partnerima iz Rumunjske i Turske i postavljati QR kodove na biljke koji će otvarati njihove web stranice. 

Projekt vode i koordiniraju Dalia Kager (OŠ E. Kvaternika) i Daniela Scarlii (Liceul de Arta „Stefan Luchian”, Botoșani, Rumunjska), a uz njih u projektu sudjeluje još i 8 učitelja iz Turske i Rumunjske.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:42

Živimo zeleno / Living greenly

Cilj ovog međunarodnog eTwinning projekta je stvoriti obrazovne sadržaje i u što većoj mjeri ih implementirati u školske kurikulume osnovnih škola i vrtića kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života.
Projekt potiče volonterski, društveni, praktični i kreativno stvaralački rad, te i aktivnu participaciju djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne zajednice i šire kroz koje će učenici stjecati navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju.
Misli globalno - djeluj lokalno!

U ovom projektu sudjelovat će učenici 7. razreda s učiteljicom informatike Dalijom Kager, a uz škole iz Hrvatske, sudjeluju i škole iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Češke.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:39

STEAM in society and community

Projekt STEAM in society and community međunarodni je eTwinning projekt u kojemu sudjeluju škole iz Hrvatske, Albanije, Armenije, Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Francuske, Gruzije, Italije, Moldavije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Srbije i Turske. Cilje projekta je kroz STEM pokazati djeci i mladima sve društveno korisne blagodati pomaganja drugima, volontiranja i razvijanja suosjećanja s drugima. Projekt koordinira Maja Mačinko iz OŠ I. Cankara, a učiteljice iz naše škole koje su se priključile tom projektu su: Marina Mužek, Ivana Dubovečak i Dalia Kager.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:27

Breaking News - My Favourite Book

Cilj ovog međunarodnog eTwinning projekta je popularizacija čitanja i razvoj medijske pismenosti učenika. Projekt vode i koordiniraju Dalia Kager (uč. inf. OŠ E. Kvaternika) i Ivanka Tomić (uč. hrvatskog jezika, OŠ P. Belas). U projektu učenici odabiru najdražu knjigu, prepričavaju njen sadržaj u formi vijesti, iste snimaju (audio ili video) te editiraju u odabranom video alatu.

Učenici će:
- upoznati formu vijesti
- naučiti pisati vijest
- koristiti kameru za snimanje audio i video zapisa
- upoznati alat za izradu, montažu i uređivanje video zapisa
- izraditi svoju video vijest
- objaviti i podijeliti svoju snimku.

U projekt su uključene škole iz Hrvatske, Armenije, Bosne i Hercegovine, Italije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Tunisa i Turske.

S učenicima naše škole sudjeluju učiteljice Marina Mužek i Ivana Dubovečak.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:22

AI in our classrooms

AI in our classrooms je međunarodni projekt koji vode i koordiniraju Dalia Kager (uč. informatike iz OŠ E. Kvaternika) i Elena Žugec (uč. engleskog i hrvatskog jezika, OŠ P. Belas). Cilj projekta je uvođenje umjetne inteligencije u učionice i u poučavanje različitih predmeta. Sudionicima će biti dostupna kolekcija AI alata, aplikacija i platformi, a učitelji će, zajedno s učenicima, odabrati barem jedan i kreativno ga primijeniti u nastavi.

Učenici će :
- upoznati umjetnu inteligenciju,
- kreativno koristiti umjetnu inteligenciju za učenje,
- primjenjivati umjetnu inteligenciju u raznim područjima ljudskog djelovanja,
- razvijati digitalne kompetencije,
- razvijati medijsku pismenost,
- širiti horizonte po pitanju svog budućeg zanimanja i dostupne tehnologije.

U projektu, osim učitelja i učenika iz Hrvatske, sudjeluju i učenici i učitelji iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Sjeverne Makedonije i Turske.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:18

International Women in Science Day II.

I ove smo se godine priključili međunarodnom projektu International Women in Science Day II., koji za cilj ima popularizaciju STEM-a među djevojčicama. Prošle je godine u projektu sudjelovalo 89 učitelja i više od 1000 učenika kroz razne aktivnosti.

Projekt vode i koordiniraju Dalia Kager iz OŠ E. Kvaternika (informatika) i Maja Mačinko iz OŠ I. Cankara (tehnička kultura). U projektu ove godine sudjeluju, uz učitelje i učenike iz Hrvatske, i učenici i učitelji iz Albanije, Armenije, Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Francuske, Gruzije, Grčke, POrtugala, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.

Osim učiteljice informatike Dalije Kager, s učenicima iz naše škole na projektu sudjeluje i učiteljica Marina Mužek.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:12

Let's Chess!/Zaigrajmo šah!

Priključili smo se međunarodnom eTwinning projektu Let's Chess!/Zaigrajmo šah!, koji za ciljeve ima: razvijanje koncentracije učenika, strpljenja i upornost u radu, 
razvijanje intuicije, pamćenja i analitičkih vještina, razvijanje samokontrole te sposobnosti donošenja odluka i preuzimanja inicijative, usvajanje pravila, planiranje i razvijanje organizacijskih vještina razvijanje socijalne inteligencije i sportskog duha, kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Aktivnosti:
• Predstavljanje skupine šahista fotografijom i kratkim opisom
• Upoznavanje s pravilima šaha
• Igra u paru
• Osmislimo logo kluba šahista
• Slavni šahisti: Garry Kasparov
• Izrada šahovske figure u glini
• Izrada plakata za promoviranje šaha u nekom od web alata ili likovnoj tehnici po izboru
• Večer šaha- turnir
• Online šah (suradnja među partnerima).

U projektu sudjeluju učenici i učitelji iz Hrvatske i Turske.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 10:07

Be a responsible citizen - fight against COVID-19 II

Međunarodni projekt koji vode i koordiniraju učiteljice Dalia Kager (informatika) iz OŠ E. Kvaternika i Marta Goričan iz OŠ P. Belas (kemija/biologija/priroda). U projektu sudjeluju učenici i učitelji, osim iz Hrvatske, i iz Bosne i Hercegovine, Italije, Poljske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije i Turske. Ovim projektom želimo istaknuti važnost odgovornog ponašanja tijekom trajanja pandemije virusa SARS-COV-2. Budući da se nastava izvodi online, hibridno i u učionicama, želimo skrenuti pažnju na pravilne načine zaštite od virusa, podučiti djecu kako doći do provjerenih informacija o bolesti te izrađivati digitalne materijale koji će pomoći u edukaciji drugih. 

Ciljevi projekta:

- prepoznati opasnosti širenja virusa
- objasniti i navesti mjere opreza i važnost osobne higijene u sprječavanju širenja zaraze
- prepoznati i analizirati izvore informacija o bolesti
- razlikovati vjerodostojne izvore informacija od lažnih
- surađivati u online zajednici
- poštovati pravila ponašanja u online zajednici
- graditi pozitivne međuljudske odnose
- koristiti digitalne alate za stvaranje edukativnog sadržaja.

Projekt će trajati od rujna 2020 - lipnja 2021. Vremenik aktivnosti:
- rujan/prosinac - istražiti što je COVID-19, izrada digitalnih materijala o toj bolesti, istražiti i navesti pouzdane izvore informiranja
- siječanj/travanj - crtanje ili modeliranje koronavirusa, izrada edukativnih sadržaja o načinima zaštite i mjerama opreza
- svibanj/lipanj - izrada i dijeljenje kvizova znanja, dijeljenje kvizova na zajedničkoj virtualnoj ploči; pisanje poruka podrške na raznim jezicima; evaluacija projekta.

S učenicima naše škole u projektu sudjeluje i školska psihologinja Gordana Novković Poje.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalia Kager  datum: 10. 9. 2020. 09:58
» Arhiva naših vijesti    
 


Raspored autobusa

Tražilica 


 


 


Informacije

Popis udžbenika

Školski list

Šaljite priloge za

novi 31. broj

Priloženi dokumenti:
Prva skola - 1. dio.rar


Moto i vizija škole

    


Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 1. 2010.

Ukupno: 924820
Ovaj mjesec: 1948
Ovaj tjedan: 1240
Danas: 59
preskoči na navigaciju