2023-09-04 21:29:55

Otvoreni sat za suradnju i stručnu podršku roditeljima

Stella Sedmak, stručna suradnica pedagoginja

UTORKOM: 16-18 sati

e-mail: stella.sedmak@skole.hr 

Gordana Novković Poje, stručna suradnica psihologinja savjetnica

PONEDJELJKOM: 16-18 sati

e-mail: gordana.novkovic@skole.hr 

Alica Stražanac, stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica

UTORKOM: 18:30-19:10 sati

e-mail: alica.strazanac@skole.hr 

Poštovani roditelji,
Kako bismo unaprijedili kvalitetu zajedničke suradnje, molimo Vas da nam svoj dolazak najavite e-mailom ili telefonom.


Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica