2022-09-06 08:47:47

Poveznice za pristup virtualnoj učionici na MS Teamsima 2022./2023.

Za pristup virtualnoj učionici u školskoj godini 2022./2023. potrebno se je najprije prijaviti u aplikaciju Teams.

Nakon toga kliknite na poveznicu pripadajućeg razreda u koji ćete ući nakon što vam razrednici odobre pristup. 

5.a  6.a 7.a 8.a
5.b 6.b 7.b 8.b
5.c 6.c 7.c 8.c
5.d 6.d 7.d 8.d

Osnovna škola Eugena Kvaternika Velika Gorica